Title

第1講 白先勇教授〡中華文藝復興 - 以崑曲復興運動為例

Video

L1A

Syllabus

章節大綱

L1A
      白先勇教授:中華文藝復興──以崑曲復興運動為例
      清華大學中文系蔡英俊教授主持。

       【獨家贊助:財團法人台積電文教基金會

Social Share

課程資訊