Title

第3講 2.2 Interior of a set

Video

L3A

Syllabus

章節大綱

L3_A
      2.2 Interior of a set
            (1)元素x的位置與子集A的關係

 
L3_B
      2.2 Interior of a set(cont.)
            (1)證明Thm:1.int(A) is open
                              2.int(A) is the largest open subset of A
                              3. A is open <=> A=int(A)
            (2)int(A) 與集合            
       
L3_C
      2.2 Interior of a set(cont.)
            (1)int(A).int(B)的集合運算關係
       
         
L3_D
      2.3 Closed sets 
            (1)Closed sets  是 Open sets 的補集