Title

第19講 根軌跡範例

Video

L19_A

Syllabus

章節大綱

 L19_A
            根軌跡範例
            Root Locus problems

L19_B
           根軌跡範例2
           Root Locus problems (cont.)

L19_C
           利用根軌跡法設計控制器
           Controller Design Using Root Locus Method

L19_D
           利用根軌跡法設計控制器2
           Controller Design Using Root Locus Method (cont.)