Title

第5講 基因療法

Video

640_480_768.MP4

Syllabus

章節大綱

L05_A
    基因療法(上)
            基因缺失導致的疾病
            基因治療適用的範圍與條件
            瞄準標的細胞
            基因療法的步驟
            病毒及非病毒(脂質體)載體
            非載體的基因療法->疫苗
            電孔洞 基因槍 注射法 

L05_B 
    基因療法(下)
            疾病案例解說
            SCID DMD 癌症
            基因療法的其他用途
            基因療法的危險性
            基因改造不等於基因療法!!

Social Share

課程資訊