Title

第13講 台灣歌謠的腳步聲(下)

Video

L13_A

Syllabus

章節大綱


L13_A
        文明時代新歌曲
           ⊙四季紅

L13_B
        二次戰後初期:心酸的時代,真心換絕情。
           杯底嘸通飼金魚◎望你早歸◎燒肉粽 ◎補破網

L13_C
        一個台灣,二個世界
           南都之夜◎台灣小調 
        兒歌裡的「消滅共匪」
           台灣是寶島

L13_D 
        管控文化:由農業逐漸走向輕工業。
           綠島小夜曲 ◎孤女的願望